PEVISA

Tiibetinmastiffin uusi PEVISA astui voimaan vuoden 2010 alusta ja ohjelma on voimassa 5 vuotta. PEVISA-ohjelmaan on tullut tärkeitä lisäyksiä. Yhden koiran pentuemäärää rajoitetaan (niin uroksen kuin nartunkin).

Jälkeläismäärään lasketaan mukaan KAIKKI koiran jo olemassa olevat jälkeläiset (Suomessa rekisteröidyt). Jälkeläismäärä rajoituksella pyritään välttämään jalostuskoirien liikakäyttöä.

01.01.2012 alkaen rekisteröinnin ehtona on myös kyynärkuvauslausunto, joka on oltava voimassa astutushetkellä. 

"Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18kk. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24kk vanhempi. Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ohjelma on voimassa 01.01.2010 - 31.12.2014."

Uuden PEVISA-ohjeen mukaisesti 01.07.2009 alkaen kaikkien PEVISA-ohjelmaan kuuluvien tutkimustulosten pitää olla voimassa jo astutushetkellä. 

Rotu: Tiibetinmastiffi
Lonkkakuvaus pakko: kyllä
Minimi ikä kuvaushetkellä: 18 kk
HD raja-arvo: ei
Kyynärkuvauspakko: kyllä
Polvitutkimus pakko: ei
Silmätarkastus pakko: kyllä
Silmälausunto korkeintaan: 24 kk
Jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet: ei ole
Maksimi jälkeläismäärä: 30
Ohjelma voimassa: 31.12.2014 saakka 

Takaisin